Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /usr/www/users/organijn/tirsik/ferheng/ferhengok.php:1) in /usr/www/users/organijn/tirsik/ferheng/ferhengok.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /usr/www/users/organijn/tirsik/ferheng/ferhengok.php:1) in /usr/www/users/organijn/tirsik/ferheng/ferhengok.php on line 1
çînko - çînkirin - çînkirî - çînker - çinîyayene - çînîvanî - çînîvan - çînitene - çinînbar - çînîn - çinîn - çinîkirin - çînîkerî - çînîker - çînîfiroş - çînî - çinî - çingnîyayene - çingnayene - çingizîn - çingirnîyayene - çingirnayene - çingirîyayene - çingînîkirin - çingînî kirin - çingînî - çingîn - çingenetî - çingene - çingên - çingeçingkirin - çingeçingkirî - çingeçing kirin - çingeçing - çingayene - çingandin - çingal - çing - çînek li ser mil xistin - çinedîtî - çindikdan - çindik dan - çindik - çînçolek - çinçinîtî - çinçinî - çîncîrik - çincîr - çincîl - çîncik - çînbûyî - çînbûn - çinayene - çinarî - çinar - çînandin - çinandin - çinage - çîn kirin - çîn bûn - çin - çimzirr - çîmkirin - çîmkirî - çimkirî - çimkî - çimik li hev dan - çîmik - çîmî - çîmentoyî - çîmentokirin - çîmentokirî - çîmento kirin - çîmento - çîmenî - çîmendar - çîmen - çimeçim kirin - çîmdirêj - çîmdarkirin - çîmdanîn - çimçolk - çimçir - çimçimandin - çimbilkirin - çimbilkirî - çimbilî - çimbil kirin - çimbil - çimayî - çimax - çimandin - çimakerde - çima, (ma) seyek nikare, cendedekî bi deve xwe bigire! - çima, (ma) min serê xwe daniye! - çima, (ma) me destmala sorgevez şandiye pey! - çima, (ma) kevir avetiye, mil eşiyaye! - çima, (ma) filehan daye pey te! - çima, (ma) ez kûme sor im, li ser serê her kesî bi dor im! - çima razêm li cihê kaş, çima bibînim xewnên şaş! - çima ku - çima erş û kurş dizanî, çima goştê bin birine nizanî! - çima dan û dûyen me ji hev û din tên xwestin! - çîm kirin - çim her tira golikan - çîm danîn - çilwilîn - çilwêre - çilvirîşî - çilvirîş - çilvirîn - çilvirî - çilvirandin - çilvir - çilûbayî - çilû - çîlspîtî - çilqnayene - çilptazî - çilpîn - çilpik kirin - çilpik - çilpî - çilpeçilpkirin - çilpeçilp - çilpê - çilpandin - çilp - çiloyî - çilotî - çiloçepî bûn - çilo kirin - çilmkirin - çilmkî - çilmisokîbûn - çilmisokî bûn - çilmisokî - çilmisînkî - çilmisîn - çilmisîkirin - çilmisîkirî - çilmisîbûyî - çilmisîbûn - çilmisî kirin - çilmisî bûn - çilmisandin - çilmisandî - çilmî - çillî - çill - çilknîyayene - çilknayene - çilkkirin - çilkkirî - çîlkirin - çîlkirî - çilkîn - çilkek, milkek - çilkayene - çilkandin - çilka we, silka we - çilk kirin - çilizîn - çilîz - çilîvilî kirin - çilîvilî bûn - çilîvilî - çilîtî - çilîsî - çilîn - çilim - çilikdarî - çilikdar - çîlikdan - çîlik dan - çîlik - çilî - çilfisandin - çileyê zivistanê - çilemî - çilekkirin - çilekkirî - çilekî - çîlekêşî - çilekêşî - çîlekêş - çilekbûyî - çilekbûn - çilek kirin - çilek bûn - çîlek - çîle kirin - çîle - çildarî - çîldar - çîldank - çîldan - çilçilîn - çîlbûyî - çîlbûn - çilanî - çil sal kul û qotik li gund bû, ecel hat hîna mir - çil kor bi gopalekî - çîl kirin - çîl dan - çil dan - çîl bûn - çil- - çikûzkirin - çikûzkirî - çikûzî kirin - çikûz kirin - çikûz - çikûskirin - çikûskirî - çikûsîkirin - çikûsîkirî - çikûsîbûyî - çikûsîbûn - çikûsî kirin - çikûsî bûn - çikûsbûyî - çikûsbûn - çikûs kirin - çikûs bûn - çîksayî - çikotkirin - çikotkirî - çikotîbûn - çikotî kirin - çikotî bûn - çikotî - çikotbûyî - çikotbûn - çikot kirin - çikot bûn - çikosî - çiknîyayene - çîknayene - çiknayene - çîkmend - çiklîn - çiklandin - çîkkirin - çikkirin - çîkkirî - çikkirî - çikîyayene - çîkîtî - çikitî - çikîsî - çikirin - çikirî - çikîner - çikîn - çikilîn - çikilandin - çikilandî - çîkdar - çikdar - çikdanîn - çikdanan - çîkdan - çikçikîn - çikçikandin - çikçik - çîkbûyî - çikbûyî - çîkbûn - çikbûn - çikayene - çîkasawîtî - çîkasawî - çîkanê - çikane - çîkandin - çikandin - çikandî - çîka çilek - çik û pik - çîk sekinîn - çik sekinîn - çîk rijandin - çîk kirin - çik kirin - çîk jê weşîn - çik danîn - çîk dan - çîk bûn - çik bûn - çihar - çiftî - çifte avêtin - çifte - çiftavêtin - çiftane - çift avêtin - çîçkirin - çîçkirî - çîçkekî - çîçkek - çiçikparêzk - çiçikokî - çîçikî - çiçikî - çiçike diya xwe jê kirin - çiçikdar - çiçikdan - çiçik dan - çîçeve kirin - çîçeraskî - çîçekvekirin - çîçekvanî - çîçekvan - çîçekî - çîçekhez - çîçekfiroşî - çîçekfiroş - çîçekdanîn - çîçekçandin - çîçekane - çîçek vekirin - çîçek danîn - çîçek çandin - çîçbûyî - çîçbûn - çîçal - çîç kirin - çicar - çibûyî - çibûn - çibik - çi xwelî li serê xwe kirin - çi xwar ku çi jî pê vereşe! - çi xema quling e ku mûrad rabûye - çi wextî - çi wext - çi tê serê mirov ji zimanê mirov e - çi qey - çi qeder - çi kirin - çi ji min re dixwazî bila bikeve kodika te - çi ji dest te texsîr nekirin - çi îman e, çi wîjdan e, bazara serbest e, kilîte xwe cizdan e - çi heyf - çi gotin - çi car - çi buyî kundir, çi jî stûye te dirêj bû! - çi bûn - çi bikim xwîşka min, ne nanek şewitî ne nanek şehitî - çi bikî hêç bûn - çî - çeyenî - çêya berdin bila herin xeraba bigrin bila nerin - çexdarî - çexdar - çex kirin - çewtovirqî - çewtkirin - çewtkirî - çewtkî - çewtkar - çewtîkirin - çewtîkirî - çewtîkî - çewtî kirin - çewteçewt kirin - çewtdar - çewtbûyî - çewtbûn - çewtbêjî - çewtbar - çewtane - çewtandin - çewt kirin - çewt derketin - çewt bûn - çewsînerî - çewres - çewlikkirin - çewlikkirî - çewlik kirin - çewlîg - çewkuzîn - çewkuzandin - çewitandin - çewisîn - çewisandin - çewisandî - çewirkirin - çewirkirî - çewirker - çewender - çewderî - çewder - çewalk - çevrî - çevengî - çeveng - çevandin - çeto - çetker - çêtirkirin - çêtirkirî - çêtirî - çêtirgirtin - çêtirgirtî - çêtirdîtin - çêtirdîtî - çêtirbûyî - çêtirbûn - çetirbazî - çêtir nedîtin - çêtir kirin - çêtir girtin - çêtir dîtin - çêtir bûn - çetînkirin - çetinkirin - çetînkirî - çetînkî - çetînî - çetînbûyî - çetînbûn - çetinbûn - çetînayî derxistin - çetînayî - çetîn kirin - çetîn dîtin - çetîn bûn - çetîn - çetî - çeteyî - çetevanî - çetevan - çeter - çetelkirî - çetelîbûn - çetelî - çetelbûyî - çetekirin - çetekirî - çetegerî - çeteger - çetebûyî - çetebûn - çete kirin - çete bûn - çêt - çeştxane - çeştkirin - çêştin - çêşt - çeşt - çeşnî - çeşndan - çeşn dan - çeşn - çeşme - çeşm - çeşîtdarî - çeşîtdar - çeşît - çeşîdî - çeşîd - çespîn - çespanî - çespandin - çespandî - çespan kirin - çerxvanî - çerxvan - çerxpîv - çerxok - çerxlêdan - çerxkirin - çerxkirî - çerxkerî - çerxker - çerxîkevjal - çerxerê - çerxê - çerxdar - çerxdan - çerxbûyî - çerxbûn - çerxandin - çerxandî - çerxa felekê geh li jêr e geh li jor - çerxa felekê çep gerîn - çerxa ... di destê (yekî) de bûn - çerx dan - çerx çep zivirîn - çerx bûn - çerwan - çêrrkirin - çêrrkirî - çerregî - çêrr kirin - çêrr -